Pasaulio sveikatos organizacija keičia savo poziciją dėl kanapių

Informacinis pranešimas

Pasaulio sveikatos organizacija keičia savo poziciją dėl kanapių

Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacija informuoja, kad Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), kuri yra vienintelė įgaliota oficialiai įvertinti visus turimus įrodymus ir teikti mokslo rekomendacijas dėl Cannabis sativa L. terapinės vertės ir / arba žalos Jungtinėms Tautoms (JT) bei kitoms tarptautinėms organizacijoms, 2019 m. vasario mėn. suformulavo naują poziciją dėl pluoštinių kanapių.

PSO aiškiai pripažino kanapių ir kanabinoidų vartojimo naudą medicinos reikmėms bei siūlo kanapių produktus vėl integruoti į farmakopėjas. Tai de facto panaikina senąją PSO poziciją dėl kanapių, galiojusią nuo 1954 metų. Nors tai politikos, vykdomos pasaulio mastu, pokyčiai, tačiau reforma skatina daryti politikos korekcijas ir nacionaliniu lygmeniu.

PSO sprendimai turi poveikį kitų tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, INCB (Tarptautinės narkotikų kontrolės valdybos) veiklai. Pastaroji organizacija, nustatydama narkotikų kontrolės gaires atskiroms šalims ir stebėdama, kaip kanapės ir kanabinoidai yra prieinami viso pasaulio sveikatos sistemose, turės neišvengiamai pakoreguoti savo veiklą ir ją priderinti prie naujų PSO nuostatų.

PSO ragina JT organizaciją kuo greičiau apsispręsti dėl pasaulyje labai greitai plintančio kanapių verslo liberalizavimo proceso. Šios srities katalizatorius yra Šiaurės Amerikos šalys – Kanada ir JAV, jų kanapių verslo teisinis reguliavimas jau padeda sparčiai vystyti šių šalių bioekonomiką.

Kaip pavyzdį Lietuvai galima pateikti naują JAV Vyriausybės poziciją dėl pluoštinių kanapių verslo. Donaldas Trumpas, nacionalinės politikos interesams teikiantis akivaizdų prioritetą, 2018 m. gruodžio 20 d. pasirašė Žemės ūkio tobulinimo aktą (dar vadinamą „Farm Bill“), kuris nuo 2019 sausio 1 d. JAV federaliniu lygiu įteisino pluoštinių kanapių verslą. Įstatymas išplėtė „kanapių“ apibrėžimą (297A skirsnis) ir į kanapių sampratą įtraukė visas šio augalo dalis, taip pat iš kanapių pagamintus (kai THC koncentracija neviršija JAV leistinos dalies – 0,3 proc.) produktus ir legalizavo visus pluoštinės kanapės perdirbimo būdus.

Dabar naujas įstatymas aiškiai apibrėžia, kad pluoštinės kanapės ir iš jų pagaminti produktai, pavyzdžiui, kanapių CBD, nepatenka į Narkotinių ir kontroliuojamųjų medžiagų I sąrašą. Pašalinus pramonines kanapes ir jų produktus iš kontroliuojamųjų medžiagų I sąrašo JAV federaliniu lygiu buvo legalizuotas pluoštinių kanapių auginimas ir perdirbimas visoje šalyje. Tokia tvarka suteikė naujas nacionalinio verslo galimybes.

PSO mokslo laimėjimais ir tarptautinių ekspertų išvadomis grįsta pozicija sutampa su JAV „Farm Bill“ įtvirtinta nauja pluoštinių kanapių traktuote, apimančia ne tik visas augalo dalis, bet ir produktus, taip pat legalizuojančia pluoštinės kanapės perdirbimą, pavyzdžiui, biorafinavimą.

Lietuvos politikos formuotojams, rengiantiems naują Pluoštinių kanapių auginimo įstatymo redakciją, labai svarbu savo sprendimus grįsti PSO rekomendacija, pateikta JT organizacijai, „kad preparatai, kurie laikomi grynu kanabidioliu (CBD), neturėtų būti aprašomi pagal tarptautines narkotikų kontrolės konvencijas, pridedant išnašą prie įrašo apie kanapes ir kanapių dervą 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos I apraše: „Preparatai, kurių sudėtyje dominuoja kanabidiolis ir ne daugiau kaip 0,2 procento delta-9- tetrahidrokanabinolio, nėra kontroliuojami tarptautiniu lygmeniu“ (žr. 3 rašto priedą). Kardinalus ir JAV, ir PSO pozicijų pokytis pluoštinių kanapių verslo srityje labai aiškiai žymi naujo, mokslo įrodymais bei gerąja šalių praktika grindžiamą ir į sveikatą orientuoto tarptautinio kanapių politikos ciklo pradžią.

LR Seimo Konstitucijos salėje kovo 13 d. praktiškai visų Lietuvos politinių partijų atstovai išreiškė požiūrį, kuris atitinka laikmečio iššūkius: buvo labai aiškiai pasisakyta už būtinybę dekriminalizuoti šalies žemės ūkį ir skubos tvarka priimti naują Pluoštinių kanapių auginimo įstatymo redakciją.

Konferencijoje buvo pabrėžta, kad aiškus ir mokslo laimėjimais grįstas teisinis reguliavimas sukurtų šalies žemdirbiams ir perdirbėjams palankią juridinę aplinką, leidžiančią plėtoti pluoštinių kanapių verslą ir konkuruoti tarptautinėse rinkose. Lietuva gali garsėti ES ir tarp pasaulio šalių ne tik savo biotechnologijų laimėjimais, bet ir kaip viena iš kanapių verslo lyderių.

Priedai:
1 priedas.
PSO rekomendacija keisti Narkotinių ir draudžiamųjų medžiagų sąrašą (faksimilė anglų kalba) – 1 puslapis.

2 priedas. Pasaulio sveikatos organizacijos generalinio direktoriaus Tedros Adhanom oficialus laiškas JT Generaliniam sekretoriui Antonio Guterres (faksimilė anglų kalba) – 3 puslapiai.

3 priedas. PSO rekomendacija keisti Narkotinių ir draudžiamųjų medžiagų sąrašą ir PSO generalinio direktoriaus Tedros Adhanom oficialaus laiško JT Generaliniam sekretoriui Antonio Guterres oficialus vertimas į lietuvių kalbą – 5 puslapiai.

Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacija

…………………………

R.Čiūtas, tel. +370 686 57699

1 priedas. PSO siūlymas keisti Narkotinių ir draudžiamų medžiagų sąrašą (faksimilė ir oficialus vertimas į lietuvių kalbą).

2 priedas. Pasaulio sveikatos organizacijos generalinio direktoriaus Tedros Adhanom oficialus laiškas JT Generaliniam sekretoriui Antonio Guterres (faksimilė anglų kalba).

3 priedas. PSO rekomendacija keisti Narkotinių ir draudžiamųjų medžiagų sąrašą ir PSO generalinio direktoriaus Tedros Adhanom oficialaus laiško JT Generaliniam sekretoriui Antonio Guterres oficialus vertimas į lietuvių kalbą.

Komentarai yra išjungti.

Krepšelis Produktas pašalintas Atkurti
  • Nėra produktų krepšelyje